Zorgvastgoed

Van organisatorische vraagstukken, vastgoedregie organisatie, project- en procesmanagement tot de exploitatie, VB+ Vastgoedmanagement is thuis in alle onderdelen van het vastgoedproces. Vastgoed dient het verlenen van goede zorg optimaal te ondersteunen, zodat de gebruikers zich kunnen focussen op hun kerntaak, de zorg voor de cliënt. Hierbij worden wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen altijd meegenomen in keuzes.

Creating a caring environment

De gezondheidszorg is volop in beweging. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen in de samenleving toe. Enerzijds vormt de groep ouderen een groter aandeel van de totale bevolking en anderzijds komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen. Deze dubbele vergrijzing heeft geleid tot een toename van de zorgkosten. Dit was onder andere de aanleiding om Wonen en Zorg te scheiden, ook wel extramuralisering genoemd, waarbij de bewoner langer zelfstandig thuis dient te wonen en alleen zorgbehoevenden met een zware zorgvraag worden toegelaten tot intramurale zorg.

Dit beleid heeft geleid tot marktwerking in de woonzorgmarkt. De bewoner draagt meer verantwoordelijk, en vraagt daardoor meer woonkwaliteit. De markt verandert steeds meer van aanbodgericht naar vraaggericht. De toenemende zorgbehoefte zorgt voor een stijgende vervangings- en uitbreidingsvraag.

Bovendien gaan, zowel eerstelijns als tweedelijns, zorgaanbieders het bezit van vastgoed steeds meer heroverwegen, omdat het bezit niet per definitie bijdraagt aan het leveren van goede zorg. De toenemende marktwerking en verhoogde druk op efficiënt vastgoed maken nieuwe initiatieven en investeren in vastgoed aantrekkelijk.

Neem contact op
  • Zorgvisie & Vastgoedbeleid

  • Scheiden van Wonen & Zorg

  • Nieuwe initiatieven

  • Efficiënt vastgoed

  • Wet & Regelgeving

  • Verzwaring zorgvraag

Sevagram

Over Sevagram Sevagram is een zorgorganisatie die mensgerichte zorg biedt in de regio’s Heerlen en Heuvelland. Sevagram kent zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum en twee…

Lees meer Alle projecten

Neem gerust contact met ons op!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Bel ons gerust op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×