Zorgvastgoed

Van organisatorische vraagstukken, vastgoedregie organisatie, project- en procesmanagement tot de exploitatie, VB+ Vastgoedmanagement is thuis in alle onderdelen van het vastgoedproces. Vastgoed dient het verlenen van goede zorg optimaal te ondersteunen, zodat de gebruikers zich kunnen focussen op hun kerntaak, de zorg voor de cliënt. Hierbij worden wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen altijd meegenomen in keuzes.

Creating a caring environment

Scheiden van Wonen en Zorg

De gezondheidszorg is volop in beweging. Door de dubbele vergrijzing neemt het aantal ouderen in de samenleving toe. Enerzijds vormt de groep ouderen een groter aandeel van de totale bevolking en anderzijds komt de gemiddelde leeftijd steeds hoger te liggen. Deze dubbele vergrijzing heeft geleid tot een toename van de zorgkosten. Dit was onder andere de aanleiding om Wonen en Zorg te scheiden, ook wel extramuralisering genoemd, waarbij de bewoner langer zelfstandig thuis dient te wonen en alleen zorgbehoevenden met een zware zorgvraag worden toegelaten tot intramurale zorg. Dit beleid heeft geleid tot marktwerking in het zorgvastgoed.

Efficiënt en kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed

De bewoner draagt meer eigen verantwoordelijk, en vraagt daardoor meer woonkwaliteit. De markt voor zorgvastgoed verandert steeds meer van aanbodgericht naar vraaggericht. De toenemende zorgbehoefte zorgt voor een stijgende vervangings- en uitbreidingsvraag. Bovendien gaan, zowel eerste- als tweedelijns zorgaanbieders het bezit van vastgoed steeds meer heroverwegen omdat het bezit niet per definitie bijdraagt aan het leveren van goede zorg. De toenemende marktwerking en verhoogde druk op efficiënt zorgvastgoed maken nieuwe initiatieven en investeren in vastgoed aantrekkelijk.

Neem contact op
  • Zorgvisie & Vastgoedbeleid

  • Scheiden van Wonen & Zorg

  • Nieuwe initiatieven

  • Efficiënt vastgoed

  • Wet & Regelgeving

  • Verzwaring zorgvraag

Mosae Zorggroep

Over Mosae Zorggroep Mosae Zorggroep is een zorgorganisatie en biedt zowel extramurale zorg als intramurale zorg in Maastricht en omgeving. Onze dienstverlening We hebben in…

Lees meer Alle projecten

Neem gerust contact met ons op!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Bel ons gerust op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×