Onze zorg projecten

Van vastgoedregieorganisatie, project- en procesmanagement tot de exploitatie; bij VB + zijn we van mening dat het doel van vastgoed is om goede zorg optimaal te ondersteunen, zodat de zorgmedewerkers zich kunnen focussen op hun kerntaak, de zorg voor de cliënt.

Efficiënt en kwalitatief hoogwaardig zorgvastgoed

De markt voor zorgvastgoed verandert steeds meer van aanbod- naar vraaggericht. De toenemende zorgbehoefte zorgt voor een stijgende vervangings- en uitbreidingsvraag. Bovendien gaan zowel de eerste- als tweedelijns zorgaanbieders het bezit van vastgoed steeds meer heroverwegen omdat het bezit niet per definitie bijdraagt aan het leveren van goede zorg. De toenemende marktwerking en verhoogde druk op efficiënt zorgvastgoed maken nieuwe initiatieven en investeren in vastgoed aantrekkelijk.

Zorg