Over TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven is een community voor technologisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en kennisvalorisatie. Studenten, onderzoekers, ondernemers en high Tech bedrijven ontmoeten elkaar hier en werken samen.

De windtunnels op de campus van de TU/e faciliteren aerodynamisch en grenslaagonderzoek aan statische en bewegende objecten, op kleine en grote schaal.

Onze dienstverlening

Wij zijn namens de aannemer van de realisatie van de windtunnels verzocht de oplevering vlekkeloos te begeleiden en alle documenten te borgen middels het door ons ontworpen ‘turnoverdocument’.