Tilburg University is voornemens om voor het bouwkundig en installatietechnisch onderhoud meerdere leveranciers te selecteren en mantelovereenkomsten af te sluiten. Deze leveranciers worden verantwoordelijk voor zowel het regulier onderhoud als voor projecten. Hierbij heeft Tilburg University voor de projecten de mogelijkheid om met vaste leveranciers te werken. Hierdoor wordt de kennis en kunde zoveel mogelijk benut en worden leveranciers in de gelegenheid gesteld om continu bezetting op de campus te organiseren. Tilburg University streeft naar een effectieve en efficiënte samenwerking met en tussen de onderhoudsleveranciers. De aanbesteding en de samenwerking met de toekomstige leveranciers moeten ertoe leiden dat Tilburg University “in control” is en “grip” heeft op de pijlers prestaties, risico’s en kosten.

Tilburg University heeft VB+ Vastgoedmanagement opdracht verstrekt om hierbij ondersteuning te bieden.