Over Sevagram

Sevagram is een zorgorganisatie die mensgerichte zorg biedt in de regio’s Heerlen en Heuvelland. Sevagram kent zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum en twee hospices. Ook biedt Sevagram in het Heuvelland mensgerichte zorg bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast verhuurt Sevagram seniorenwoningen in de directe omgeving van haar zorgcentra.

Onze dienstverlening

Sevagram heeft een eigen vastgoedafdeling die verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitvoering van het complete vastgoedmanagement. Afdeling Vastgoed is onder begeleiding van ons gestart met het verbeterplan ‘Vastgoed Regieorganisatie’. Het verbeterplan formuleert de visie, missie en doelstellingen ter borging van de nieuwe aanpak van Sevagram als organisatie. Het doel is afdeling Vastgoed te laten functioneren als een regie-organisatie en het niveau te verhogen naar een excellent niveau. Het traject is begonnen met gesprekken met afdeling vastgoed, andere afdelingen binnen Sevagram en leveranciers. Op basis van deze gesprekken is er een SWOT-analyse opgesteld op basis van de zes bouwstenen van de vastgoedregie-organisatie, hieruit zijn weer doelstellingen voor de langere termijn geformuleerd. De doelstellingen leiden ertoe dat de afdeling Vastgoed ‘in control’ is en grip heeft op de pijlers ‘prestaties, risicobeheersing en kosten’. Om dit te bereiken zijn de medewerkers van de afdeling vastgoed verdeeld in acht werkgroepen met de volgende onderwerpen: vastgoedstrategie, onderhoudsstrategie, projectmanagement, duurzaamheidstransitie, duurzaam meerjarenonderhoudsplan, data-analyse & benchmark, communicatie- & structuur en de taken en verantwoordelijkheden van de afdeling.