Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Onze dienstverlening

In combinatie met Unica en KWS is VB+ Vastgoedmanagement verantwoordelijk voor het complete onderhoud en verduurzaming van alle gebouwen van Rijkswaterstaat in het midden en zuiden van het land. De opdracht bestaat uit circa 350 gebouwen op 150 locaties. Het areaal bestaat uit verschillende typen gebouwen zoals vuurtorens, districtskantoren, loodsen, verkeerscentrales, steunpunten, etc.

Upgrading en toekomstbestendig maken van vastgoed

Verduurzaming van het vastgoed is een belangrijk onderdeel van het contract. Hierbij past het verduurzamen van de kantoren conform de verplichting voor minimaal Label C in 2023 en voor het gehele areaal het realiseren van minimaal label A en een gasloze energievoorziening, beide in 2030. Als onderdeel van de opdracht wordt op basis van adviezen, verbeter- en investeringsvoorstellen op efficiënte wijze de (onderhouds)functionaliteit en duurzaamheid van het areaal verbeterd.

Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

Er is een prestatiecontract aangegaan op basis van de UAV-GC, waarbij continu gestreefd wordt naar verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. De samenwerking loopt op basis van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB). Hierbij stuurt Rijkswaterstaat met name op kwaliteitssysteem- en procesbeheersing en legt het de verplichting bij leveranciers om de kwaliteit van het uitgevoerde werk aan te tonen.