Over Stichting MosaLira en De John F. Kennedyschool

Stichting MosaLira voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van zestien scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs en drie voorzieningen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC. MosaLira werkt nauw samen met kind partners, bijvoorbeeld voor de tussen- en buitenschoolse opvang.

De John F. Kennedyschool is een katholieke bassischool met gemiddeld 600 kinderen. De school heeft een goede samenwerking met de buitenschoolse- en kinderopvang waarmee vorm wordt gegeven aan het kind centrum.

Onze dienstverlening

Wij hebben de John F. Kennedyschool ondersteund bij de verbouwing en optimalisatie van het bestaande schoolgebouw. Het gebouw diende deels gerenoveerd te worden en deels uitgebreid te worden. Tijdens dit project is het Frisse Scholen concept en BENG (Bijna Energieneutraal Gebouw) toegepast. Tevens is de onderwijsvisie als uitgangspunt van het gehele project genomen.