Over Mosae Zorggroep

Mosae Zorggroep is een zorgorganisatie en biedt zowel extramurale zorg als intramurale zorg in Maastricht en omgeving.

Onze dienstverlening

We hebben in opdracht van Mosae Zorggroep verschillende opdrachten uitgevoerd, waarbij we verbindingen hebben gelegd tussen de organisatorische doelstellingen en de tactische en operationele processen op het vastgoed.

VB+ Vastgoedmanagement heeft de oplevering van nieuwbouwcomplex Campagne te Maastricht begeleid, hierbij hebben we geadviseerd en begeleiding verzorgd bij de overdacht van het nieuwbouw project naar ingebruikname en onderhoud. Kenmerkend hierbij was dat Mosae Zorggroep een deel van het vastgoed heeft overgedragen aan een belegger. Hierbij hebben we ervoor gezorgd dat de contractuele afspraken met de belegger verweven zijn in het onderhoud en de contracten met de aannemer en installateur.

Verder VB+ Vastgoedmanagement conditiemetingen uitgevoerd en duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP) opgesteld voor zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw.

Ten slotte hebben we het complete beheer & onderhoud voor Mosae Zorggroep middels mantelcontracten voor resultaatgerichte afspraken ingekocht. Deze inkoop van mantelcontracten hebben we op een innovatieve manier uitgevoerd, hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de door ons ontwikkelde ‘Risico- & kansenmatrix’ die is gebaseerd op de ISO 55000. Door middel hiervan hebben we ervoor gezorgd dat het onderhoud naadloos aansluit bij de specifieke kernwaarden van Mosae Zorggroep.