Over Stichting Prisma

Stichting Prisma vormt het bevoegd gezag van tien basisscholen, een openbare school en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Peel en Maas. Ruim 170 personeelsleden werken samen aan het onderwijs voor ruim 1700 leerlingen.

Onze dienstverlening

Stichting Prisma heeft VB+ Vastgoedmanagement betrokken bij het projectmanagement voor de aanpassing, verbetering en uitbreiding van de huidige St. Odaschool in Helden. Het doel is een integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren in combinatie met Hoera Kindcentra (kinderopvang).

De architect en andere uitvoerende partijen zijn in een vroeg stadium bij het proces betrokken, dit heeft als voordeel dat de input is meegenomen in het Programma van Eisen. Het doel is een gestructureerd gebouw te realiseren, waarbij daglicht, lucht en ruimtelijke beleving een belangrijke rol spelen. Het Frisse Scholen en BENG concept zijn hierbij toegepast.

Middels een tussengebouw met veel daglicht worden het nieuwe en het gerenoveerde gebouw met elkaar verbonden. Dit tussengebouw vormt de centrale ruimte en tevens verkeersruimte waaromheen de klaslokalen zijn gepositioneerd. Dit levert een compact gebouw op met optimaal gebruik van de oppervlakte. Bovendien biedt het grenzen van de lokalen aan de ‘Leerplaza’ flexibiliteit in het onderwijssysteem.

De huidige St. Odaschool is gelegen aan de rand van de Heldense Bossen met nabijgelegen verschillende verenigingen. In het project is de hoofdontsluiting herpositioneerd waardoor parkeren en een kiss & ride aangelegd konden worden. De entree van het schoolgebouw is herpositioneerd naar de groenzijde van het terrein, waardoor de relatie met het groen en de verenigingen eenvoudig gelegd kunnen worden. Naast de blokhut van Jong Nederland en de camping ontstaat met de nieuwe invulling en oriëntatie van het IKC een nieuwe gemeenschapsfunctie.