Over Maron Healthcare

Maron Healthcare is een specialistische ontwikkelaar, lange termijn investeerder en beheerder van eerste- en tweedelijns gezondheidscentra. Maron Healthcare initieert en structureert partnerships tussen zorgverleners en inventariseert hun wensen en behoeften.

Onze dienstverlening

In opdracht van Maron Healthcare zijn wij betrokken bij de renovatie en herbestemming van het oude Rabobankgebouw gelegen in het centrum van Bergeijk, tot gezondheidscentrum Bergeijk. Hierbij waren wij verantwoordelijk voor het projectmanagement, directievoering & toezicht en de huurdersbegeleiding. Verschillende huurders huisvesten zich in het gebouw, te weten: huisartsenpraktijken, fysiotherapeut, podotherapeut, apotheek, logopediste, verloskundigen, echoscopie, tandarts, psychologen, thuiszorg en prikpost.