Over gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden heeft een eigen cluster ‘Stafdiensten’ die verantwoordelijk is voor het complete vastgoedmanagement en facilitair beheer van de gemeentelijke gebouwen. Denk hierbij aan het stadshuis, de schouwburg, scholen en buurthuizen. Gemeente Leeuwarden heeft als doel om de professionaliteit van dit cluster naar een hoger niveau te tillen en hierbij de verbinding te zoeken met interne en externe klanten. Denk hierbij onder andere aan de clusters onderwijs, cultuur en welzijn en commerciële partijen zoals Fletcher Hotel en BV Sport.

Onze dienstverlening

Cluster Stafdiensten is onder begeleiding van VB+ Vastgoedmanagement gestart met het verbeterplan ‘Regieorganisatie’. Het verbeterplan formuleert de visie, missie en doelstellingen ter borging van de nieuwe aanpak van de gemeente Leeuwarden. Het doel is het cluster Stafdiensten te laten functioneren als een regie-organisatie. Deze structuur en manier van werken past goed bij een transparante, flexibele en resultaatgerichte overheid. Kortom wil gemeente Leeuwarden niet meer alles zelf doen, maar gebruik maken van de marktpartijen om met name het operationele werk uit te voeren. Tevens wordt er geïnvesteerd in duurzaamheid en het op orde brengen van de basis. Daarmee wordt ook geïnvesteerd in een nieuwe rol van de medewerkers van cluster Stafdiensten. Uiteindelijk wordt er een goede basis gelegd voor de afdeling, die kan inspelen op de ambities van de gemeente en de ontwikkelingen in de omgeving en de markt. De verbeteringen leiden ertoe dat cluster Stafdiensten ‘in control’ is en grip heeft op de pijlers ‘prestaties, risicobeheersing en kosten’. Om dit te bereiken zijn de medewerkers van het cluster Stafdiensten verdeeld in vijf werkgroepen met de volgende onderwerpen: beleidsplan & organisatie, kwaliteitssysteem, mantelcontracten leveranciers, ontwikkeling huurcontracten en data. VB+ Vastgoedmanagement begeleidt en adviseert de werkgroepen en neemt deel aan de projectgroep.