Erasmus Universiteit Rotterdam is voornemens om het bouwkundig onderhoud en projecten (Bouwkundig,
Elektrotechnisch, Werktuigbouwkundig en infra) aan te besteden en heeft VB+
Vastgoedmanagement opdracht verstrekt om hierbij ondersteuning te bieden.