Over Bartimeús

Bartiméus is een instelling ten behoeve van zorg voor mensen die slechtziend of blind zijn. Ook als ze een meervoudige beperking hebben of problemen ervaren met zien door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel. Bartiméus heeft als doel het mogelijk maken dat mensen met een visuele beperking het leven kunnen leiden dat bij hen past.

Onze dienstverlening

In opdracht van Bartiméus waren wij betrokken bij drie projecten. Zo waren wij verantwoordelijk voor het projectmanagement van de realisatie van de dagbesteding voor slechtziende clienten. Tijdens dit project hebben we een workshop georganiseerd waarbij de belevingswereld van slechtzienden en blinden werd nagebootst. Men kon een dagdeel geblindeerd over het terrein en in de gebouwen rondlopen om zo de aandachtpunten voor de doelgroep inzichtelijk te maken.

Verder waren we verantwoordelijk voor de begeleiding van het doorvoeren van klimaatverbeteringen in woningen. Tijdens dit project waren wij verantwoordelijk voor de prijs- en contractvorming, de directievoering en het projectmanagement.

Ook hebben we een business case opgesteld voor het grootschalig onderhoud en de modificaties van het terrein en de campus in Doorn. De terreinwerkzaamheden bestond uit verschillende deelprojecten waaronder realisatie van  parkeervoorzieningen, afvalscheiding en wandelpaden, maar ook de sloopt van het hoofd- en FD-gebouw en de daarbij horende verhuisbewegingen, aanpassingen ten behoeve van huisvesting kantoormedewerkers, realisatie van tijdelijk restaurant en de realisatie van een nieuwbouw magazijn.