Over ASML

ASML is een leider in innovatie in de halfgeleiderindustrie en levert alles wat nodig is om chips te produceren middels lithografie; hardware, software en dienstverlening.

ASML heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen en groei doorgemaakt. In 2017 waren 10.000 werknemers actief in de regio Veldhoven, op dit moment zijn ca. 16.000 werknemers actief en de campus. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de vastgoedportfolio groeit en complexer wordt. De noodzaak voor professioneel assetmanagement blijft hierdoor toenemen. Het is zaak dat de business continuity wordt geborgd en dat wordt bijgedragen aan een slimme, duurzame en gezonde omgeving.

Onze dienstverlening

VB+ Vastgoedmanagement heeft kennis en ervaring met advisering, inkoop en contractmanagement van facilitaire processen en werkzaamheden. Cleaning & Waste vormen belangrijke disciplines binnen de facilitaire processen. Naast het structureren en begeleiden van de tactische en operationele processen, leveren wij een bijdrage aan verbeteringen op strategisch niveau voor de lange termijn. VB+ Vastgoedmanagement staat voor een integrale aanpak, waarbij specialistische kennis op de disciplines ingezet wordt.

VB+ Vastgoedmanagement biedt ASML ondersteuning voor het management ten behoeve van de contracten “Cleaning & Waste”. De scope van werkzaamheden omvat de gebouwen, terreinen en cleanrooms van ASML in Nederland.

Voorbeelden van onderzochte en/of doorgevoerde innovaties zijn:
 • Implementatie Kritieke Prestatie Indicatoren in schoonmaak- en afvalcontracten;
 • Implementatie managementrapportages;
 • Implementatie van schoonmaak- en afvalprocessen t.b.v. nieuwbouwpanden. Dit is georganiseerd middels een tender waarbij het kwaliteitsniveau van ASML gewaarborgd wordt.
 • Implementatie overlegstructuur met uitvoerende partijen;
 • Professionalisering van het Facility Management Software. Hierbij zijn o.a. processen gestandaardiseerd en de beoordeling van meldingen gegeneraliseerd waardoor resultaten gemonitord en geanalyseerd kunnen worden.

Cleaning

Schoonmaak van kantoorruimtes is van essentieel belang voor de gezondheid en het welbevinden van de werknemer. Het schoonmaakonderhoud wordt uitgevoerd volgens een geschikt en vooraf afgestemd schoonmaakprogramma, waarna controle plaatsvindt volgens het VSR-meetsystematiek. De resultaten worden gemonitord,  geanalyseerd en teruggekoppeld aan de leverancier om de dienstverlening verder te verbeteren. Op tactisch niveau worden innovaties nader onderzocht, om de efficiëntie en effectiviteit van de schoonmaak te optimaliseren. Hiermee wordt een prettige en veilige werkomgeving voor de klant gestimuleerd.

Cleanrooms zijn ontwikkeld om vrij van contaminatie te blijven. Onderhoudswerkzaamheden, productieprocessen, de aanwezigheid en de activiteit van medewerkers en andere factoren kunnen leiden tot contaminatie in de cleanroom. Risicovermindering in het productieproces is de reden waarom cleanroomschoonmaak volgens ISO-14644 zo belangrijk is en frequent gedaan moet worden. Specificering van procedures is van belang, opdat grondige en volledige cleanroomreiniging wordt uitgevoerd op consistente wijze.

Voorbeelden van onderzochte en/of doorgevoerde innovaties zijn:
 • COVID-19 Crisismanagement ten aanzien van schoonmaak. Als onderdeel van het Corporate Real Estate crisisteam zijn de volgende zaken onderzocht en geïmplementeerd:
  • Businesscase  voor en implementatie van handontsmettingsmiddelen en ontsmettingsdoekjes voor een langere termijn op structurele wijze;
  • Schoonmaak COVID-testtrailers en afvoer gebruikte middelen;
  • Onderzoek en advies sluiting gebouwen op basis van reserveringen en pasaanmeldingen.
 • Risicomanagement ten aanzien van schoonmaak. Hierbij is een risicomatrix opgezet waarbij aan de hand van drie typen gebouwen en drie COVID-gerelateerde fases risico’s zijn gewaardeerd waardoor strategische keuzes gemaakt zijn ten aanzien van het schoonmaakprogramma.

Waste

ASML streeft naar vermindering van afval door meer slimme manieren van afvalscheiding en hergebruik van materialen. Dit begint bij de inkoop en het circulaire-keten- denken is dan ook iets wat door de gehele organisatie geadopteerd dient te worden. Een enorme kans dus om zowel bewustwording te creëren binnen de organisatie en duurzaamheidsdoelstellingen te behalen door verspilling tegen te gaan. Dit kan een financiële meevaller geven aan zowel de inkoop- als afvoer kant van dit thema. Kansen benutten van de mogelijkheden die er liggen voor afval- en materiaalgebruik voor voedsel en het reguliere productieproces afval.

Voorbeelden van onderzochte en/of doorgevoerde innovaties zijn:
 • Pilot afvalscheiding bij de bron in twee cleanroomcabines waardoor meer materialen hergebruikt kunnen worden. Hergebruik van materialen is duurzaam en werkt kostenbesparend. Tevens zorgt afvalscheiding voor meer bewustwording bij werknemers.
 • Optimalisatie van ledigingsfrequenties van afvalcontainers. Door het thuiswerken i.r.t. COVID-19 is de personeelsbezetting op de campus afgenomen en genereerd ASML minder afval. We zijn erin geslaagd de ledigingsfrequentie te verlagen met 20%, dit leidt tot kostenbesparing en vermindering van transportbewegingen.
 • Implementatie afvaldata-management. Hiervoor is een proces ingericht waarbij data omtrent afvalstromen wordt gerapporteerd om zo bij te dragen aan de businessprocessen en duurzaamheidsdoelstellingen.