Over ASML

ASML is een leider in innovatie in de halfgeleiderindustrie en levert alles wat nodig is om chips te produceren middels lithografie; hardware, software en dienstverlening.

ASML heeft de afgelopen jaren enorme ontwikkelingen en groei doorgemaakt. In 2017 waren er 10.000 werknemers actief in de regio Veldhoven, op dit moment zijn er  ca. 14.000 werknemers actief en de campus wordt klaar gemaakt voor 16.000 werknemers in 2021. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de vastgoedportfolio groeit en complexer wordt. De noodzaak voor professioneel Assetmanagement blijft hierdoor toenemen. Het is zaak dat de business continuity wordt geborgd en dat wordt bijgedragen aan een slimme, duurzame en gezonde omgeving.

Onze dienstverlening

Voor ASML is het van cruciaal belang dat het primair bedrijfsproces continu en optimaal uitgevoerd kan worden. De gebouwen, terreinen en cleanrooms dienen hiervoor, ten alle tijden, aan de vereiste kwaliteit en condities te voldoen. VB+ Vastgoedmanagement is mede verantwoordelijk voor de borging en aansturing van de onderhoudsprocessen waarmee de vereiste kwaliteit en condities gewaarborgd worden. Met het team van VB+ Vastgoedmanagement heeft ASML de garantie dat de bezetting van het onderhoudsteam continu over de vereiste kwaliteiten én capaciteiten beschikt. Uitval van medewerkers tijdens vakanties of ziekte worden onderling opgevangen en geborgd. Op deze wijze is VB+ Vastgoedmanagement in staat om ASML optimaal te ontzorgen.

De werkwijze is erop gericht om de uitvoerende partijen vanuit een regie-rol aan te sturen. Door een gestructureerde aanpak creëren we  grip op risico’s, prestaties en kosten. Om dit te realiseren werken we conform de principes van de ISO 55000 Assetmanagement.

Wij dagen onszelf uit om te innoveren, wij geloven in anders denken binnen de bestaande vastgoed normen/richtlijnen. Binnen ASML heeft dit o.a. geresulteerd in het ontwikkelen van de Risico- & kansen matrix en Data- & trend analyses. Uit deze analyses wordt kennis en wijsheid geregenereerd welke op strategisch niveau toegepast wordt.  Op deze manier ontstaat er een continu proces met duurzaam vastgoed als resultaat , voor nu en in de toekomst.