Onderwijshuisvesting

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Een prettig en gezond klimaat zorgen voor betere leerprestaties en minder ziekteverzuim. Echter is een groot deel van de schoolgebouwen in Nederland verouderd waardoor de kwaliteit van het gebouw en het binnenklimaat als slecht worden ervaren. VB+ Vastgoedmanagement adviseert en ondersteunt schoolbesturen bij strategische huisvestingsplannen, van project tot onderhoud.

Creating a learning environment

Doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Sinds 1 januari 2015 zijn schoolbesturen, in zowel primair als voortgezet onderwijs, verantwoordelijk voor de exploitatie en het binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen en zijn gemeentes verantwoordelijk voor de bekostiging van nieuwbouw en uitbreiding. Deze gescheiden geldstromen hebben geleid tot uiteenlopende belangen en inefficiënte bestedingen in onderwijshuisvesting.

Integraal huisvestingsplan

Steeds vaker hebben gemeentes en schoolbesturen de gemeenschappelijke wens om de middelen voor onderwijshuisvesting efficiënter en effectiever in te zetten. In een Integraal Huisvestingsplan leggen de gemeente en schoolbesturen hun gedeelde visie op het onderwijsvastgoed vast, waarbij doordecentralisatie een mogelijkheid is.

Een langetermijnvisie helpt gemeenten en schoolbesturen om strategische keuzes te maken en te bepalen hoe ze met investeringen omgaan. Het geeft inzicht in het nu en biedt plek voor toekomstige ontwikkelingen. Zo kan iedere partij haar vastgoedrol op een passende manier vervullen. VB+ Vastgoedmanagement begeleidt gemeenten en schoolbesturen bij beleids- en organisatorische vraagstukken, project- en procesmanagement tot de exploitatie.

Neem contact op
  • Integraal Vastgoedbeleid

  • Frisse scholen

  • Kwaliteitskader

  • Total Cost of Ownership

  • Multifunctioneel gebruik

Montessori Kindcentrum

Over MosaLira en Montessori Kindcentrum Stichting MosaLira voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van zestien scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal…

Lees meer Alle projecten

Neem gerust contact met ons op!

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Bel ons gerust op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×